top of page

Upcoming... DIY印水貼


一直都想幫呢抽車上廣告,

最近試下自己印,

呢隻印水紙好在唔駛噴防水噴霧,

但都幾考功夫下,因為塊水貼面積好細塊...

有待完成過後會分享點樣用呢塊水貼。


bottom of page