top of page

東京メトロ10000系


首先響度感謝大家嘅支持 :P

小編旨在介紹同分享一下自己玩車嘅小主義,

透過一啲簡單嘅方法令自己嘅列車更加漂亮,

又或者更有個人特色~

本篇為部落格第30篇文章

想同大家分享嘅係Kato嘅東京地下鐵10000系~

是次嘅手作一如以往,

三個步驟:燈,櫈,貼。

首先第一步介紹嘅就係加室內燈~

呢抽車嘅車籠較為新款,

有預設用來固定集光片同LED燈嘅『凸位』,

理論上漏光嘅機會比舊款嘅內籠低微;

但為求零漏光,我仍選擇用錫紙貼紙封住集光片同LED燈。

另外,為凸顯座席嘅效果,

響車頂亦都貼上一塊錫紙貼紙(如圖)。

圖中黃色箭嘴嘅凸位係對應番集光片嘅兩條坑位,

集光片記得較闊果一面向下,較窄一面向上。

整完燈之後就輪到座席。

10000系實車嘅內裝係黃色櫈夾黃色地板,

第一次做呢架車嘅座席唔太成功,

因為本身Kato嘅原裝內裝係米色,

執左幾次之後效果頗為突出~

Zoom近啲看看 :P

燈,櫈都搞掂晒,

之後就輪到『貼』了。

其實Roundhouse曾經出過10000系專用嘅貼紙,

上面有齊8Cars標記,優先席貼,女性專用車貼,方向幕等等~

不過我就無用到呢塊貼紙;

我所用嘅刮貼如下:

1. Geomatrix『乘務員室』刮貼

2. Treasure Land #TTL856-05 ドア注意・優先席表示(地下鉄)

乘務員室刮貼主要係用響駕駛室隻細窗上,

頭尾兩卡左右共4個。

其實呢塊刮貼有唔少車都啱用,

例如舊國鐵103系,私鐵等等,

同一塊刮貼有打直同打橫,

自己因應返實車去使用~

另一廂,Treasure Land嘅#TTL856-05有唔少標籤都啱架車用的,

例如優先席標記,門上嘅標記,則窗上嘅貼紙等等;

而弱冷房車標記模型本身預印咗,大家當係後備吧。

但留意,一塊刮貼只足夠刮6卡車,

如果要刮晒10卡嘅話就要買兩包

至於窗上嘅女性專用車廂貼紙,

我係自己響電腦執完圖,

印落印水貼再貼上車窗上。

效果未必能十足比美大廠嘅絲印,

但效果出來也不俗,

同埋重點係免費... XD

始終一抽車先得6塊女性專用車廂貼,

同埋未必每一條線或每一款車都有出女性專用車廂貼紙...

最後,之前曾經有篇文章介紹過什麼叫『加喉』~

其實係講緊Kato嘅Z04-5589;

將組件安裝響車勾上,

用以模仿真車車與車之間嘅連接喉。

詳細可以點擊以下連結:

本身抽車已經做得好靚仔,

加多少少簡易嘅手作仔更能令整列列車增添生氣~

希望小編嘅小小分享能勾起大家整車嘅樂趣 :P

本編完(感謝友人借出列車模型 :P)

bottom of page