top of page

室內燈小手作 - JR 883系


小編的文章一直強調室內燈的美學~

聽起來好像很深奧,

但其實只是非常入門的做法;

皆因我自己也未去到自己焊燈的地步,

但有時候又覺得原裝的室內燈單調咗少少...

所以我所介紹的,其實人人都可以輕易做得到。

例如... 今回這個 :P

每篇文章都總會有一個主角,

而本篇的主角為友人的Kato 883系電車。

其實如果簡簡單單咁純粹亮燈的話,

用#11-212白色LED便可,

出來嘅效果就如圖中那般冷白。

如此冷白嘅室內燈,加上整列列車的座席都是奶白色的,

感覺其實挺『寡』...

同埋我個人覺得暖白會比冷白的好;

所以我就做咗小小手腳, 令車廂加了燈後不乏色彩。

以下就係我想介紹嘅手作仔~

首先,如其他之前介紹過嘅列車一樣,

我會先用錫紙貼紙打個底先,

作用除咗增強車廂燈嘅亮度,

其實仲會令室內燈柔和少少,

睇落無咁硬。

響錫紙同集光片之間攝一塊黃色嘅玻璃紙,

會令冷白嘅室內燈變成暖白,

分別就好似上面兩幅圖咁~

第一幅係完全無做過手腳的,

色溫偏冷;

而之後個幅就係用咗玻璃紙,

色溫偏暖。

問題係點解唔直接用原裝燈嘅橙色Filter?

因為用Filter出來嘅光比用玻璃紙更暖,

大概可以話係想拎番個中間點...

而大家見到我響集光片嘅底部(較闊那面)都貼咗黃色玻璃紙,

係因為我想增強車頭Green Car前半部嘅黃光,

而後半部則保留暖白色~

所以我貼咗半條集光片而已。

始終883系乃較為舊款嘅Kato內裝,

需要用返傳統嘅加燈方法~

集光片同LED燈之間難免會有少少罅隙,

而我就會貼一塊細細塊嘅錫紙貼紙響LED燈底(如圖),

咁樣就會冇咁易有漏光嘅情況發生。

一輪手作仔過後,

效果其實都幾顯著下,

大家可以見到玻璃紙用於唔同嘅位置上,

得出唔同嘅色溫。

玻璃紙有好多種顏色,

我暫時最用得著嘅都係紅色同黃色~

其實真係唔算得上係咩技巧來,

只是想帶出一下點樣用一啲好簡單嘅物料,

可以做出原廠本身沒有嘅效果來 :P

本篇完

bottom of page