top of page

東京メトロ 銀座線01系


有時遇著個Layout唔算太大,

但又唔想玩一卡起兩卡止咁單調,

咁呢篇文嘅主角列車可能都係一個唔錯嘅選擇~

沒錯!就是東京地下鐵(營團)01系了。

本列車真實長度就只有16米,

變成模型後看起來更加短小袖珍,

即時在家中的電視櫃Layout上行走(彎軌為Tomix C177),

也能輕易通過。

縱使列車短小,

小編當然唔會錯過幫其打扮嘅機會 :P 以下我會介紹一下我響列車模型上的小手作~

我手上的電車講來講去都不外乎三樣嘢~

『燈,櫈,貼』

首先,『燈』就即係室內燈,

我選用Kato嘅原廠LED室內燈 #11-212。

留意列車短小,

集光片需要裁減至適當嘅長度 (如圖)。

Kato嘅營團01系係較為新款嘅模來,

LED燈同集光片本身預設咗安裝位;

但以防有絲毫嘅漏光,

我仍然會用錫紙貼子將LED燈同集光片之間嘅罅隙封住(如圖)。

『櫈』果方面,

營團01系列車本身為啡色座席,

一個奶白色嘅內籠, 加上座席絕對會為列車增添視覺上嘅美感~

我呢度仲要好清楚咁數比大家睇,

每一排座席係有『七張櫈』的 :P

『貼』方面,我會選用這個:

Treasure Land #TTL856-05 ドア注意・優先席表示(地下鉄)

除咗車門同車窗上面嘅標貼外,

呢款貼紙仲有01系專用嘅LED方向幕同運番表示,

如果大家有興趣將列車改為後期版嘅話,

咁呢個方向幕就啱駛啦~

**01系一包刮貼就夠用了。

最後,01系本身係一列於車底集電嘅列車,

故車頂不設集電弓。

如果唔想列車咁『寡』,

大家不妨考慮一下加喉 (Kato #Z04-5589)

將組件安裝響車勾上,

用以模仿真車車與車之間嘅連接喉。

詳細可以點擊以下連結:

其實即使係一列短小嘅電車,

只要稍作修飾,

其效果也可以非常奪目~

適逢01系電車將於今年三月正式從銀座線退下來,

其首都風采就從模型上延續下去吧~

本篇完

bottom of page