top of page

東京メトロ 丸ノ内線 02系


早前小編曾經介紹過Kato嘅東京地下鐵銀座線01系;

今回小編將會介紹01系嘅姊妹列車 - 丸ノ内線嘅02系,

另一列能夠輕易駕馭窄彎嘅列車。

本列車實車就只有18米,

比一般的通勤列車短小;

嗱~ 小編家中有兩個比較細小的Layout,

一個係電視櫃上的圈,彎軌為Tomix的C177,

一個係衣櫃上的圈,彎軌為Tomix的C243,

02系兩個圈都能夠應付,

但行走C177過彎嘅時候卡與卡之間嘅距離非常窄,

反之行走C243過彎嘅時候卡與卡之間就很鬆動,

兩者嘅闊度相差約10多厘米(前者為約40cm,後者為50cm)。

手作三部曲,梗有『燈,櫈,貼』~

每一次都好重覆咁分享一啲步驟,

但真係,做咗係會唔同啲嘅!

燈果方面,

02系同01系一樣都係採用較為新款嘅模,

LED燈同集光片本身預設咗安裝位;

不過基本上不論本身模型係邊一代嘅內籠,

我都會用一塊錫紙貼紙封住集光片與LED燈之間嘅罅隙,

以確保整卡車嘅光度係一致的。

座席方面,

小編同一時間製作01系同02系電車嘅座席,

兩者相比之下02系嘅座席會較為偏向紅色,

而01系就會偏向啡色~

另外,02系每一排座席比01系多一格,

呢啲細節在模型上也能突顯出來 :)

貼紙方面,跟01系用同一款:

Treasure Land #TTL856-05 ドア注意・優先席表示(地下鉄)

有人會話,玩車姐,使乜咁講究?

但我就覺得整咗同唔整嘅分別,

架車擺出來行就已經高下立見 :P

**02系一包刮貼就夠用了。

最後,02系也是一列於車底集電嘅列車,

故車頂不設集電弓。

大家不妨考慮一下加喉 (Kato #Z04-5589)

將組件安裝響車勾上,

用以模仿真車車與車之間嘅連接喉。

詳細可以點擊以下連結:

後記:

其實小編對02系最初的認識相信同好多人一樣,

都係因為御茶之水嘅經典位~

小編都曾經到過實地朝聖過,

感覺果真挺有趣的 :P

本篇完

bottom of page