top of page

Kato 521系2次車


自從一次雪國之旅坐到521系,

便對521系念念不忘了~

而最近Kato發行的521系也是挺高質素的說,

小編今回便以此車為主角 :)

其實小編都係坐過一次521系,

由北陸本線的余吳駅坐到長浜駅;

521系主要運行的地域是北陸本線,

敦賀以北的路段為交流電區間,

故521系是一列交直兩用電車。

521系最少編成為兩卡,

有時會兩列併結變成4卡,

而小編坐的班次為兩卡的班次;

Kato今次的521系(#10-1395)為2次車G21編成,

如果玩4卡編成,需要替換車頭的連結勾,

但列車編號會重複(除非自行改造),

所以小編都係玩兩卡好了 :)

車頭的『先頭車間転落防止幌』係需要自己安裝的,

如果唔玩併結,就用較闊,有黑邊的,

如果要玩併結,就用較幼,無黑邊的。

另外要小心唔好唔見,因為配件剛剛好夠兩邊車頭用,

不見就糟糕了~ (先頭車間転落防止幌 Kato assy 號碼為#Z04-8510)

上面提過521系為交直流電車,

其集電弓附近及床下做得非常仔細,

也為模型增添不少分數~!

每介紹一款列車小編都會提及『燈』,『櫈』,『貼』三字,

『燈』就係室內燈,

『櫈』就係座席貼,

『貼』就係門貼;

小編當然不會放過修飾如此美的列車的機會吧 :)

不厭其煩,為增強列車室內燈亮度,

及令室內燈燈光較為柔和,

錫紙貼紙貼車頂少不免~

521系車體已經預設室內燈安裝的位置,

但以防有任何漏光情況,

小編仍然會用錫紙貼紙封住集光片與室內燈之間的罅隙。

座席方面,

小編早前曾經做過223系的座席貼,

521系的座席圖案其實與223系大同小異,

所以我將223系的座席貼套用到521系上。 不過521系模型的座席比223系窄少少...

值得一提嘅係521系模型配啡色的內籠,

這亦提高整列列車的順眼程度。

p.s. 座席參考:Facebook - Densha.Me

到最後,521系為JR西日本電車,

門貼我會介紹大家用Treasure Land嘅 #TTL856-10A;

除了車門上的注意標籤,優先席也適用 :)

另外,我亦自行製作運轉室後面的旁板貼紙,

521系運轉室後有一塊料金揭示板在正中央上方,

我用貼紙將其呈現出來 :P

如果閣下喜歡玩短小編成的列車,

小編極力推薦521系,

本列車在各方面都做得非常好,

如果Layout不大的,

本列車也是其中一列非常好的選擇來 :)

本篇完

bottom of page